krajobraz-GIS-analiza przestrzenna

Tomasz Giętkowski i współautorzy bloga: Sebastian Czapiewski, Jakub Makarewicz, Szymon Bryzgalski

6# Masowe podłączanie zewnętrznych danych do obiektów na warstwach wektorowych

Zadanie #5 polegało na stworzeniu kartogramu z danych istniejących już w tabeli atrybutów. Wpisywanie w zaproponowany sposób atrybutów nie nastręczało specjalnych trudności pod warunkiem, że wierszy a zatem i obiektów na mapie nie było zbyt wiele.
W tym zadaniu zajmiemy się automatycznym przypisaniem atrybutu, co umożliwi pracę z dużą ilością obiektów, dla których ręczne wpisywanie danych w tabelę byłoby zbyt uciążliwe.

Jeżeli jesteś studentem UKW możesz pobrać przygotowaną do ćwiczenia warstwę wektorową z podziałem administracyjnym województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie gmin.

Jeżeli nie jesteś studentem, zastanów się czy politycy nie powinni podjąć decyzji o uwolnieniu danych do celów naukowych i dydaktycznych, zgromadzonych za pieniądze podatników. Następnie pobierz dane administracyjne województw z bazy GADM, stwórz atrybut tekstowy o nazwie NTS, przypisz numery identyfikacyjne NTS dla każdego województwa. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, przeczytaj poprzednie posty. Opis nomenklatury NTS znajduje się na stronach GUS.
Dalsza część opisu odnosi się do przykładu z gminami, jednak odpowiednio przygotowana warstwa województw może z powodzeniem ją zastąpić.

Wiesz już, że każdy obiekt na mapie ma przypisane atrybuty, zgromadzone w tabeli atrybutów \attribute table\. Każdy wiersz odpowiada tam obiektowi \feature\ na mapie (np. gminie). Zadanie polega na podłączeniu \join\ nowych danych do obiektów na mapie. Odpowiednio przygotowaną „zewnętrzną tabelę” podłącza się do tabeli atrybutów warstwy, na której znajdują się obiekty (gminy). Tabela zewnętrzna, z pożądanymi przez nas danymi, może zostać wygenerowana np. z Banku Danych Lokalnych. Jeżeli obie tabele wyposażymy w  niepowtarzalny identyfikator np. kod NTS, program wykona złączenie tabel, kojarząc w oparciu o niego poszczególne wiersze. Przy danych innych  niż administracyjne, nie należy do skojarzenia używać skomplikowanych identyfikatorów, a już tym bardziej nazw własnych zawierających polskie znaki.

Podsumowując można stwierdzić, że zadaniem jest tu wykonanie połączenia oznaczonego
kwadratem na rycinie poniżej.
joins
Dodaj teraz pobraną warstwę z gminami (gminy_kuj_pom.shp). Otwórz tabelę atrybutów. Jest w niej umieszczony atrybut z numerami NTS dla każdej gminy – to identyfikator gminy niezbędny do połączenia. Poza 10-cio cyfrowym numerem zawiera przedrostek NTS, który sprawia, że wartość w tym polu traktowana jest jako tekst. Przyjmij bez większych tłumaczeń, że tak jest wygodniej.

Teraz należy przygotować dane zewnętrzne np. o dochodach gmin. Można je pobrać z Banku Danych Lokalnych  lub wpisać ręcznie w arkuszu kalkulacyjnym.  Tabela z danymi musi mieć postać najprostszą z możliwych, tzn. nie mogą się w niej znajdować połączone komórki czy formuły, ponieważ zostaną utracone. Z tego powodu dane pobrane z BDL trzeba odpowiednio sformatować. Przygotowywana tabela w pierwszym wierszu powinna zawierać nagłówki, które staną się nazwami atrybutów np. nazwa, NTS, doch_13 itd. Nagłówki muszą spełniać warunki zawarte w regule ‘4’  tj.: nie zaczynać się cyfrą, nie zawierać polskich znaków, nie zawierać spacji oraz składać się maksymalnie z 8 znaków. W opisywanym przykładzie do numeru NTS należy dopisać przedrostek „NTS” (np. formułą: „NTS”&A1, gdzie A1 jest komórką, w której znajduje się numer. Należy pamiętać, aby w następnym korku formuły w kolumnie z „nowymi” NTSami przekształcić w wartości (edycja>kopiuj; edycja>wstaw specjalnie>wartości).

Tak przygotowaną tabelę zapisujemy  do formatu DBF, pamiętając aby przed eksportem zaznaczyć początek zakresu eksportu, czyli zazwyczaj komórkę A1. Nowsze wersje Microsoft Office z licencjami Home&Students mogą nie obsługiwać zapisu do dbf. Należy wtedy użyć pakietu LibreOffice.

Przygotowany plik bazy danych o nazwie np. dochod2013.dbf dodajemy do QGIS qgis_add_vector. Jeżeli w oknie dodawania ustawiony jest filtr na pliki ESRI shapefiles OGR, należy go usunąć tak aby wyświetlały się pliki wszystkich rodzajów.

Następnie otwieramy właściwości warstwy gminy_kuj_pom (dwa razy klik na warstwie), zakładka Joins. Naciskając plus tworzymy złączenie, wybierając dodane przed chwilą dane oraz wskazując identyfikator NTS (w obu przypadkach).

Po wykonaniu złączania można otworzyć tabelę atrybutów i sprawdzić, czy widoczne są dane o dochodach w gminach.

Teraz można wykonywać dalsze kroki w celu przygotowania kartogramu.

, , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>