krajobraz-GIS-analiza przestrzenna

Tomasz Giętkowski i współautorzy bloga: Sebastian Czapiewski, Jakub Makarewicz, Szymon Bryzgalski

#7 Serwisy WMS, czyli „pożyczamy ortofotomapę”

W Internecie znaleźć można wiele witryn, z których pobiera się dane przestrzenne bez opłat, oparte na różnych licencjach, w tym zupełnie bez żadnych ograniczeń. Pobrane dane umieszczane są na dysku komputera i stąd dodawane do aplikacji GIS. Dzięki sieci, można także korzystać z danych, które nie są zgromadzone lokalnie na komputerze użytkownika a na serwerze, który dostarcza te dane do aplikacji GIS w czasie rzeczywistym.
Dzięki temu w swoim oknie programu QGIS można przeglądać mapy z Geoportalu czy obrazy umieszczone na Google Maps. Oczywiście szybkość pracy jest mniejsza niż w przeglądarkach tych serwisów jednak potencjalna wartość zastosowania danych z serwerów jest ogromna.

Istnieje wiele standardów „serwowania danych”. Najpopularniejszy z nich to WMS – Web Map Service – stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard udostępniania map rastrowych w Internecie.  Google podaje mnóstwo odpowiedzi na zapytanie o adresy serwerów udostępniających dane przez WMS.

Pamiętaj jednak, że na stan z marca 2013, jeżeli wyświetlane w ten sposób mapy z geoportal.gov.pl posłużą Ci jako podkład do pracy zaliczeniowej lub np. wektoryzacji granic jeziora – JESTEŚ ZŁODZIEJEM. Dlatego zastanów się czy politycy nie powinni podjąć decyzji o uwolnieniu danych do celów naukowych i dydaktycznych, zgromadzonych za pieniądze podatników. Jeżeli uważasz że tak, pamiętaj o tym podczas następnych wyborów.

Ważne jest aby korzystając z serwisów WMS zapamiętać, że:
1. Serwery WMS udostępniają swoje dane w postaci warstw. Np. serwer z mapami topograficznymi gromadzi cały szereg map od 1:10000 w niż.
2. Warstwy te mogą być widoczne w programie wyłącznie kiedy ustawimy widok okna w pewnym przedziale skali. Z pewnością nie wyświetli nam się ortofotomapa całej
Polski.
3. Serwery udostępniają swoje dane w określonym układzie współrzędnych. Często zdarza się, że można wybrać układ, w którym pobierzemy dane. Jest jeden wspólny układ, w którym serwowane są dane. To układ WGS84.
4. Dla obszaru Polski geportal.gov.pl i inne polskie serwisy udostępniają dane także w układzie 1992.
5. Każdy układ współrzędnych posiada swój kod w bazie układów o nazwie EPSG. Np. układ WGS84 ma numer EPSG 4326, a układ PUWG 1992 – EPSG 2180.
6. Serwis geoportal.gov.pl czasem nie domaga, szczególnie w czasie godzin roboczych
urzędów.

Zanim zaczniemy podłączanie się do serwera WMS, dobrze posiadać już jakąś warstwę „referencyjną”, która pomoże nam się odnaleźć w przestrzeni i stanowić będzie „tło” dla pobieranych danych. W tym przypadku jest to warstwa przedstawiająca okolice Instytutu Geografii UKW. Warstwa ta ma mały zasięg i po dodaniu jej do QGIS widoczna będzie w takiej skali, która z pewnością umożliwi wyświetlenie ortofotomapy. Wykonaj teraz następujące kroki:
1. Dodaj do QGIS plik ig_ukw.shp
2. Następnie  należy ustawić odpowiedni układ współrzędnych projektu:
Settings>Project properties [CTRL]+[SHIFT]+[P] – w zakładce: Coordinate Reference System (CRS) w ramce Filter wpisujemy EPSG:2180 i wybieramy wskazany układ
3. Teraz można przystąpić do dodania warstwy WMS, używając narzędzia <grafika>
4. W otwartym oknie należy zdefiniować parametry serwera WMS wybierając New. Name wpisujemy dowolną sensowną, odpowiadającą treści danych w tym przypadku będzie to ortofotomapa, zatem możemy wpisać np. ORTOFOTO,
5. W polu URL wpisujemy adres

http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_orto/wmservice.aspx?version=1.1.1.

ZAPAMIĘTAJ!
W chwili obecnej do adresów serwerów geoportal.gov.pl należy dopisać wersję standardu (?version=1.1.1. lub ?version=1.3.3)
6. po zamknięciu tego okna należy wybrać Connect

UWAGA!
Jeżeli serwer WMS jest bardzo obciążony mogą proces łączenia może trwać kilka chwil. Po połączeniu zostaną wylistowane warstwy serwowane pod danym adresem.

7. Następnie należy wybrać warstwę ORTOFOTO
8. Poniżej w ramce Coordinate Reference System naciskamy przycisk Change i ustawiamy EPSG 2180, czyli układ 1992, następnie zatwierdzamy.

UWAGA!
Czasami należy odczekać z reakcją kila sekund, aż warstwa pojawi się w TOCu!. Informacje o pobieraniu mamy dostępne w lewym dolnym rogu ekranu: Getting map via WMS oraz wielkość ściąganych danych.

OpenStreetMap i Google
W QGIS można przeglądać także warstwy OpenStreetMap, Google Maps ( w tym obrazy satelitarne i ortofotomapy) oraz wiele innych serwisów danych przestrzennych. W tym celu należy zainstalować wtyczkę (rozszerzenie programu – wymagane jest w tym czasie
połączenie z Internetem).
9. W menu Plugins wybierz Fetach Ptyhon Plugins (program sprawdzi jakie repozytoria czyli
bazy udostępniające wtyczki mamy dostępne). W przypadku problemów z połączeniem z danym serwerem może wystąpić błąd, który ignorujemy (nie wszystkie mogą być w danej chwili czynne).
10. Przełączamy okienko na zakładkę Filter i wpisujemy OpenLayers.
11. Wybieramy OpenLayers Plugin i klikamy przycisk Install Plugin
12. Wracamy do menu Plugins i z listy wybieramy OpenLayers Plugin i wybieramy Add Open
Street Map (kiedy siedzi przy nas chłopak/dziewczyna/żona/babcia/mama dla ich osłabienia i
całkowitego poddania się naszej wiedzy i woli można wybrać np. Add Google Satellite Layer)

UWAGA!
Po tej operacji wyświetlić się może komunikat, że program ma problem z transformacją układu, ignorujemy go i powtarzamy czynność dołączenia Google lub OpenStreet jeszcze raz. W zależności od szybkości łącza internetowego, na efekt poczekamy niedługo (czasem niezauważalną) chwilę.

, ,

One thought on “#7 Serwisy WMS, czyli „pożyczamy ortofotomapę”

  • Piotr pisze:

    Serwis geoportal jest tylko jednym z wielu z których można czerpać mapy.
    Ja ze swojej strony mogę polecić serwis IKAR Państwowego Instytutu Geologicznego albo serwisy Lasów Państwowych czy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mapy hydrologiczne udostępnione przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej można pobrać na dysk i w ten sposób zaimportować pod dowolny program.
    Pod adresem http://youtube.pl/civil3dblog pokazany jest sposób importu tych map do programu Autocad Civil 3d.
    Zapraszam do oglądania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>