krajobraz-GIS-analiza przestrzenna

Tomasz Giętkowski i współautorzy bloga: Sebastian Czapiewski, Jakub Makarewicz, Szymon Bryzgalski

#8 Przygotowanie kompozycji wydruku w QGIS

Przygotowanie kompozycji wydruku w Quantum GIS posiada pewne specyficzne właściwości, które różnią się w stosunku do innych programów ze środowiska GIS. Przede wszystkim ustawianie i przygotowanie wydruku odbywa się w osobnej aplikacji, do czego przyzwyczaiła nas już specyfika QGIS. Cały interfejs i procedury postępowania są bardzo intuicyjne, więc nie powinny stwarzać najmniejszych problemów.

Po przygotowaniu mapy, ustawieniu odpowiedniej stylistyki oraz etykiet dla naszych warstw możemy rozpocząć przygotowanie wydruku. Aby dodać nowa kompozycję wydruku klikamy qgis_new_print bądź w zakładce \File\ wybieramy \New Print Composer\. W nowym oknie znajdziemy trzy zakładki oraz pasek zadań zawierający wszystkie opcje i możliwości wydruku.
Na początku warto przygotować arkusz wydruku, do czego służą opcje zawarte w oknie ustawień po prawej stronie, w zakładce \Composition\. Zmieniamy tu ustawienia rozmiaru projektu, orientację oraz możemy utworzyć siatkę do której będą przyciągane obiekty (siatka nie będzie widoczna na wydruku).
Do dodawania obiektów służą następujące funkcje qgis_print_atributes
1. Dodaj nową mapę
2. Dodaj nowy plik graficzny (zdjęcie, diagram, wykres, sygnaturę, strzałkę północy)
3. Dodaj nową etykietę (tytuł, opis, charakterystykę)
4. Dodaj nową legendę
5. Dodaj nową podziałkę (skalę liniową lub liczbową)
6. Rysuj nowy obiekt (trójkąt, okrąg, prostokąt)
7. Rysuj linię, strzałkę
8. Dodaj tabelę atrybutów wybranej warstwy
9. Przesuń ramkę, obiekt
10. Przesuń warstwę w ramce mapy
Pozostałe opcje służą do grupowania obiektów oraz ustalania ich kolejności w stosie .

Po dodaniu obiektu uaktywnia się zakładka \Item Properties\ w oknie ustawień, w której ustawiamy szczegółowe właściwości dla każdego dodanego obiektu. Ważne jest dostosowanie odpowiedniej skali dla mapy, tak aby w całości mieściła się ona w wyznaczonej przez nas ramce. Zmieniamy tutaj również pozostałe właściwości obiektów, czcionki, grubości linii, edytujemy zawartość oraz treść legendy.

Gdy projekt wydruku zostanie ukończony możemy go automatycznie wydrukować \Print…\, bądź eksportować do pliku \Export as Image… PDF…SVG…\.

W trakcie edycji możemy w każdej chwili kompozycję zapisać jako projekt wewnętrzny QGIS \Save as template\ oraz wczytać zapisane już projekty. Zamknięte okno kompozycji wydruku możemy ponownie otworzyć w głównym oknie QGIS używając managera kompozycji \Composer Manager\ qgis_print_manager, przy którego pomocy możemy dodawać, usuwać oraz edytować projekty wydruku.

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>