krajobraz-GIS-analiza przestrzenna

Tomasz Giętkowski i współautorzy bloga: Sebastian Czapiewski, Jakub Makarewicz, Szymon Bryzgalski

#11 Selekcja

Selekcja, czyli wybór obiektów, to podstawowa czynność, która poprzedza wiele analiz lub najzwyklejszy eksport wybranych obiektów do nowej warstwy. Oprogramowanie GIS oferuje trzy sposoby selekcji: ręczną, poprzez atrybuty oraz na podstawie relacji przestrzennych.
Selekcja ręczna w QGIS przebiega poprzez wskazanie obiektów narzędziem qgis_selector. Wybierać można pojedyncze obiekty lub ich grupy zarysowując obszar selekcji w różny sposób (prostokąt, koło itp.).
Selekcja na podstawie atrybutów, polega na realizacji zapytania do tabeli atrybutów i wyborze tych obiektów, które spełniają kryteria wyszukiwania np. wszystkich gmin, które zamieszkuje więcej niż 5000 osób. Zapytanie tego rodzaju formułuje się w języku SQL, którego podstawowa składnia to:
SELECT * FROM \baza danych\ WHERE \warunek\
np. SELECT * FROM gminy_kuj_pom WHERE ludność > 5000
Na szczęście oprogramowanie GIS, w tym również QGIS, dostarcza kreatora zapytań, przez co nie jest wymagana znajomość składni (choć często się przydaje). W QGIS należy otworzyć tabelę atrybutów warstwy i w jej oknie wybrać \Advanced search\. Z ramki \Fileds\ wybrać atrybut według którego chcemy wybierać, z rami \Opertaors\ wiadomo.. oraz wpisać ręcznie wartość. W taki sposób przeszukiwać można atrybuty ilościowe, jakościowe oraz tekst. Inne przydatne operatory to:
LIKE – gdy porównuje się atrybuty tekstowe: typ_geol LIKE “ps:gl”
IN – umożliwia wybór wielu odrębnych wartości: code00 IN (311,312)
% – zastępuje dowolny ciąg znaków: typ_geol LIKE %gli%
AND – umożliwia wprowadzenie dwóch warunków: typ_geol LIKE „glina” AND zwg < 30
Najbardziej charakterystyczne dla GIS jest oczywiście selekcjonowanie przy wykorzystaniu relacji przestrzennych, jakie zachodzą pomiędzy obiektami na dwóch warstwach. Przykładem może tu być wybranie gmin, przez które przepływa rzeka lub przebiega droga. Do tego zadania wykorzystać można wtyczkę Spatial Query. Po dodaniu dwóch warstw i wybraniu qgis_spat_qu ,zaznaczmy z której warstwy będziemy wybierać obiekty, na podstawie jakiej relacji przestrzennej (np. intersect to obiekty które zawierają się ‘w’ lub przecinają krawędzie innych obiektów) oraz warstwę referencyjną, do której odnosi się wybrana relacja. W wyniku działania powinniśmy otrzymać okno z wynikami selekcji, gdzie można sprawdzić między innymi liczbę wybranych obiektów.

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>