krajobraz-GIS-analiza przestrzenna

Tomasz Giętkowski i współautorzy bloga: Sebastian Czapiewski, Jakub Makarewicz, Szymon Bryzgalski

Projekt GBDOT10k

Teoretycznie z końcem 2013 roku zakończą się prace nad stworzeniem Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych 1:10000 (w skrócie GBDOT10k). W założeniu projektu ma to być jednolita dla całego kraju baza danych topograficznych właściwych dla skali 1:10000. GBDOT oprócz zaktualizowania treści topograficznych ma integrować istniejące „branżowe” bazy danych przestrzennych.
W skład GBDOT mają wchodzi treści następujących baz danych (główne):
- Baza Danych Obiektów Topograficznych 1:500 i Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu
- Państwowy Rejestr Granic
- System TERYT
- Krajowy System Obszarów Chronionych
- Ewidencja Gruntów i Budynków
- Mapa Podziału Hydrograficznego Polski
- Ortofotomapa
- Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów
topo
Dane w bazie będą uzbrojone w dość dużą liczbę atrybutów, co prócz poszerzenia wiedzy na temat danego obiektu, znacznie zwiększa możliwości analityczne.
Szerzej o GBDOT10k będzie można się rozpisać w 2014 roku kiedy to, w założeniu, system ma funkcjonować. Z mojej perspektywy zawsze to wygląda tak, że „wszystko fajnie i pięknie”, ale jak jest z dostępem do takich danych.
Zasadniczo dostęp do GBDOT10k ma się odbywać za pośrednictwem drugiej generacji geoportalu rządowego (Geoportal 2), ale chodzi tu o dostęp rastrowy (przeglądarka, ew. WMS).
Dostęp „wektorowy” będzie powszechny, ale zasadniczo odpłatny. Jedynym znanym mi na razie światełkiem w tunelu będzie możliwość powoływania się na art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Chodzi o to, że jeżeli jakiś podmiot publiczny (np. gmina) lub podmiot niepubliczny, wykonujący zadanie publiczne (np. wykonawca zadania publicznego dla gminy) wykonuje zadania publiczne i potrzebuje danych przechowywanych w rejestrach publicznych, a takim jest zasób geodezyjny i kartograficzny, instytucja, która taki rejestr z mocy prawa prowadzi, musi żądany zasób udostępnić – tu właściwie powinienem lepiej użyć słowa powinna, bo co instytucja to inna interpretacja (różne urzędy w różnym zakresie dane taki udostępniają, jeśli w ogóle).
Poniżej trochę multimedialnych informacji o możliwościach wykorzystania GBDOT10k:

, , ,

One thought on “Projekt GBDOT10k

  • Tomasz Giętkowski pisze:

    W projekcie zmian do ustawy PGiK jest zapis, że dane z państwowego zasobu będą darmowe do celów naukowych. Szkoda, że ten zapis o zadaniach publicznych nie zawsze działa… Toczę batalie z kilkoma powiatami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>