krajobraz-GIS-analiza przestrzenna

Tomasz Giętkowski i współautorzy bloga: Sebastian Czapiewski, Jakub Makarewicz, Szymon Bryzgalski

Zaawansowane Metody Analizy Przestrzennej

Dane:

warstwy punktowe (zip)

Biedronka

Markety

DEM Beskid

Autokorelacja (Moran)

Programy

Whitebox GAT

Java

Alt1 (Moran)