krajobraz-GIS-analiza przestrzenna

Tomasz Giętkowski i współautorzy bloga: Sebastian Czapiewski, Jakub Makarewicz, Szymon Bryzgalski

Seminarium

Studia I stopnia

Kierunek geografia

 

Materiały do przygotowania konspektu

Algorytm tworzenia map ludności

 

Zbiór map topograficznych (referencja do rektyfikacji)

cześć 1

część 2

skorowidz