krajobraz-GIS-analiza przestrzenna

Tomasz Giętkowski i współautorzy bloga: Sebastian Czapiewski, Jakub Makarewicz, Szymon Bryzgalski

Konsultacje

Semestr letni 2013/2014

wtorek, godz. 12:00 – 12:45
środa, godz. 10:00 – 10:45

Instytut Geografii,
ul. Mińska 15,
pok. 40,
tel. 52 349 62 50 wew. 56

tomgie@ukw.edu.pl