krajobraz-GIS-analiza przestrzenna

Tomasz Giętkowski i współautorzy bloga: Sebastian Czapiewski, Jakub Makarewicz, Szymon Bryzgalski

Dane dla studentów

UWAGA!
Dane specyficzne dla konkretnych przedmiotów umieszczane są wyłącznie na ich stronach.

 

Administracyjne

gminy województwa kujawsko-pomorskiego (EPSG:2180, atrybut NTS)

powiaty województwa kujawsko-pomorskiego (EPSG:2180)

województwa (EPSG:2180)

 

Tematyczne

województwo kujawsko-pomorskie (EPSG:2180)

multilayers (EPSG:2180)

 

Numeryczny Model Wysokości

województwo kujawsko-pomorskie (EPSG:2180, tiff, nomask)

 

Mapy topograficzne

N-34-109-c (EPSG:2180)