krajobraz-GIS-analiza przestrzenna

Tomasz Giętkowski i współautorzy bloga: Sebastian Czapiewski, Jakub Makarewicz, Szymon Bryzgalski

Publikacje

Publikacje umieszczam w Repozytorium Otwartej Nauki

ceon_logo

 

Artykuły w czasopismach


2010

Temporal changes of land cover in relation to chosen environmental variables in different types of landscapes, Miscellanea Geographica, vol. 14/2010, pp. 33-45, URl: http://depot.ceon.pl/handle/123456789/136

2009

Zmiany lesistości Borów Tucholskich w latach 1938 – 2000, (Temporal change of forest area in Tuchola Piewoods region between 1938 and 2000),Promotio Geographica Bydgostiensia, vol. IV, s.149-162,
URl: http://depot.ceon.pl/handle/123456789/137

2008

Giętkowski T., Zachwatowicz M., Klasyfikacja rzeźby w oparciu o pochodne Numerycznego Modelu Wysokości i jej potencjalne zastosowania w badaniach krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu tom XXI, s. 111-125.
URl: http://depot.ceon.pl/handle/123456789/138    pobierz prezentację

Problemy wyznaczania granicy regionu na przykładzie Borów Tucholskich, (The attempt of delimitation regional boundaries; an example of the Tuchola Forest region), Problemy Ekologii Krajobrazu tom XX, s. 209-218.
pobierz     pobierz prezentację (3MB)
Komentarz autora do wydania: Podobnie jak Tobolski, Kochanowski (2002) oraz Kowalewski (2002), jestem gorącym zwolennikiem stosowania terminu Tuchola Pinewoods dla określenia regionu Bory Tucholskie, co jednoznacznie podkreśla polski źródłosłów i charakter jednostki. Niestety podczas prac edytorskich, nad czym ubolewam, nazwę regionu zmieniono na ‚Tuchola Forests’, pomimo tego, że w ostatnim rozdziale artykułu zawarty jest akapit dotyczący stanowiska autora na temat nazewnictwa regionu. Stąd wyniknęła niezamierzona sprzeczność pomiędzy formalnym tytułem pracy a jego treścią, za co Szanownych Czytelników przepraszam.

2007

Nita J., Giętkowski T., Możliwości wykorzystania Numerycznych Modeli Powierzchni w planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska przyrodniczego (Use of Digital Surface Model for spatial planning and environmental protection), Problemy Ekologii Krajobrazu t. XIX, 279-286.

2006

Zastosowanie wybranych metod ekologii krajobrazu do analizy struktury geokompleksów na przykładzie okolic Tucholi [w;] Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografia fizyczna, (red.) Gierszewski P., Karasiewicz M. T., Dokumentacja Geograficzna 32, s.70-74.
pobierz     pobierz prezentację

 

Wydawnictwa pokonferencyjne


w recenzji, Giętkowski T., Zachwatowicz M., Przemiany krajobrazu – czy można uniknąć złudzeń?, referat przygotowywany na III Ogólnopolską Konferencję Geogrfaów-Doktorantów
pobierz (po recenzji)     pobierz prezentację (4MB)

2007, Jutrowska E., Szumińska D, Dysarz R., Giętkowski T., Habel M., Badania geograficzne rzeki Brdy i jej dorzecza, [w:] Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Brdy i jej dorzecza (red.) W. Jastrzębski, J. Woźny. Bydgoszcz-Tuchola 2007.

2005, Dysarz R., Giętkowski T., Szumińska D., Badania geograficzne Borów Tucholskich, [w:] Jastrzębski W., Woźny J., Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Borów Tucholskich, stan badań i potrzeby badawcze, materiały z sesji naukowej 19.11.2005 Tuchola, Bydgoszcz-Tuchola, Wyd. LOGO, s. 24 – 50.
pobierz

2004, Przestrzenne zróżnicowanie form fluwioglacjalnych na przedpolach lodowców islandzkich, na przykładzie Skeidararjokoll i Hofdabrekkujokull, [w:] Micek G., Padło T. (red.), Przestrzeń w badaniach i wędrówkach studentów geografii, IGiGP UJ, Kraków

 

Postery


Obszary nieleśne Borów Tucholskich jako jednostki krajobrazowe – ogólna charakterystyka, koncepcja badań struktury i jej przemian (Non-forest areas of Tuchola Pinewoods as a landscape units – general characterization and research fields), Klasyfikacja krajobrazu teoria i praktyka, UW
pobierz (5MB)

Landscape change of non-forest areas of Tuchola Pinewoods (Northern Poland), IALE World Congress, Wageninegen, July 2007

LandCell jako narzędzie do analizy przemian krajobrazu w oparciu o Łańcuchy Markowa, [w:] Materiały konferencji Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka, Busko Zdrój – Pińczów 2005   przejdź na witrynę programu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>