krajobraz-GIS-analiza przestrzenna

Tomasz Giętkowski i współautorzy bloga: Sebastian Czapiewski, Jakub Makarewicz, Szymon Bryzgalski

atrybut

#16 Nazewnictwo katalogów, plików, atrybutów – czyli dlaczego QGIS się zawiesza

post nazwenictwo

Czy nagle, z niewyjaśnionych przyczyn zawiesił się wam QGIS, zgłaszając okienko niespodziewanego błędu? Jedną z podstawowych przyczyn takiego zachowania może być nieoprawne nazewnictwo katalogów, plików i atrybutów. Zdarza się, że na początku wszystko działa sprawnie, lecz nagle przy pewnej analizie QGIS nie potrafi jej wykonać. Najczęściej dlatego, że wtyczka czy algorytm zadania wymaga pewnego rygoru […]

, , , ,

6# Masowe podłączanie zewnętrznych danych do obiektów na warstwach wektorowych

masowe

Zadanie #5 polegało na stworzeniu kartogramu z danych istniejących już w tabeli atrybutów. Wpisywanie w zaproponowany sposób atrybutów nie nastręczało specjalnych trudności pod warunkiem, że wierszy a zatem i obiektów na mapie nie było zbyt wiele. W tym zadaniu zajmiemy się automatycznym przypisaniem atrybutu, co umożliwi pracę z dużą ilością obiektów, dla których ręczne wpisywanie […]

, , , ,

#3 Warstwy wektorowe i edycja atrybutów

ikona_attrib

Dane przestrzenne gromadzi się w dwóch podstawowych modelach zapisu, wektorowym oraz rastrowym. W modelu wektorowym nadrzędnym pojęciem jest obiekt \feature\. Obiekt to punkt, linia lub poligon (wielobok). Linia i poligon składają się z wierzchołków \vertex\, które są połączone krawędziami \segment, edge\. Integralną częścią poligonu jest jego wnętrze \fill\. Najpopularniejszym, dziś formatem zapisu danych w postaci […]

, ,