krajobraz-GIS-analiza przestrzenna

Tomasz Giętkowski i współautorzy bloga: Sebastian Czapiewski, Jakub Makarewicz, Szymon Bryzgalski

Richling

Mapa typologii krajobrazu naturalnego Polski

landmap

Kilka dni temu dostałem od Profesora Andrzeja Richlinga tytułową mapę z prośbą o umieszczenie na witrynie Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Wymaga to trochę pracy i czasu, ale już teraz chciałbym się z Wami podzielić informacją o tym opracowaniu.

, ,