krajobraz-GIS-analiza przestrzenna

Tomasz Giętkowski i współautorzy bloga: Sebastian Czapiewski, Jakub Makarewicz, Szymon Bryzgalski

student

Praca dla neogeografa

GIS w jedną dekadę zmienił oblicze geografii. Zmienił też wymagania stawiane geografom. Co trzeba zrobić, żeby stać się neogeografem? Przede wszystkim, jak to pisałem wcześniej, trzeba studiować. Widza o funkcjonowaniu procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych w przestrzeni jest wyjątkowym atutem geografa. Trzeba jej nazbierać jak najwięcej się, pokonując konkurencję  nie tylko w walce o stypendium, ale […]

, ,