krajobraz-GIS-analiza przestrzenna

Tomasz Giętkowski i współautorzy bloga: Sebastian Czapiewski, Jakub Makarewicz, Szymon Bryzgalski

WMS

Projekt GBDOT10k

gbdot.logo

Teoretycznie z końcem 2013 roku zakończą się prace nad stworzeniem Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych 1:10000 (w skrócie GBDOT10k). W założeniu projektu ma to być jednolita dla całego kraju baza danych topograficznych właściwych dla skali 1:10000. GBDOT oprócz zaktualizowania treści topograficznych ma integrować istniejące „branżowe” bazy danych przestrzennych. W skład GBDOT mają wchodzi treści następujących […]

, , ,

#7 Serwisy WMS, czyli „pożyczamy ortofotomapę”

wms_add

W Internecie znaleźć można wiele witryn, z których pobiera się dane przestrzenne bez opłat, oparte na różnych licencjach, w tym zupełnie bez żadnych ograniczeń. Pobrane dane umieszczane są na dysku komputera i stąd dodawane do aplikacji GIS. Dzięki sieci, można także korzystać z danych, które nie są zgromadzone lokalnie na komputerze użytkownika a na serwerze, […]

, ,