GEOGRAFIA FIZYCZNA KOMPLEKSOWA - ćwiczenia terenowe 2005